Linderödssvin

LINDERÖDSSVIN

LANTRAS


Gården håller Linderödssvinet. Nordeuropas enda oförädlade lantrassvin.