Gotlandskanin

GOTLANDSKANIN

LANTRAS


På gården finns gotlandskaniner - en utav våra svenska lantras kaniner!


Gotlandskaninen är en del av kulturarvet och eftersom vi inte vet vad vi kan behöva kaniner till i morgondagens samhälle så bevaras Gotlandskaninen i en så kallad ’levande genbank’ i samråd med Jordbruksverket. Genbankerna garanterar en ’väg tillbaka’

Vi tycker att kaninernas egenskaper är viktigare än dess utseende och gotlandskaninen har i generationer valts ut som avelsdjur efter ägarens önskemål, foderval, djurens benägenhet för skydd mot sjukdomar till exempel.