Lantraser

milstabbarna GÅRD

Kulturjordbruk

SVENSKA

LANTRASER


Lantraser är husdjur som anpassat sig till den lokala miljön under mycket lång tid. Dessa djur anses av många som oekonomiska och inte tillräckligt produktiva i dagens intensiva jordbruk. Vad man då glömmer bort är att dessa djur är en levande del av vårt kulturarv och att de betydde mycket för människorna på landsbygden förr i tiden. Det är dessa djur som till stor del har skapat vårt unika odlingslandskap.

Dessutom är de en viktig genresurs då man idag inte kan veta vilka egenskaper som kan behövas i framtiden. Lantraserna garanterar en väg "tillbaka".

Milstabbarna Gård

Gräta 301, 87298 Noraström  |  073 020 25 16  |  073 082 86 87

mail@milstabbarnagard.se


Copyright © Alla Rättigheter Reserverade