Lantraser

SVENSKA

LANTRASER


Lantraser är husdjur som anpassat sig till den lokala miljön under mycket lång tid. Dessa djur anses av många som oekonomiska och inte tillräckligt produktiva i dagens intensiva jordbruk. Vad man då glömmer bort är att dessa djur är en levande del av vårt kulturarv och att de betydde mycket för människorna på landsbygden förr i tiden. Det är dessa djur som till stor del har skapat vårt unika odlingslandskap.

Dessutom är de en viktig genresurs då man idag inte kan veta vilka egenskaper som kan behövas i framtiden. Lantraserna garanterar en väg "tillbaka".